PRAVNI OKVIR

Politika privatnosti

Uvek nam je drago kada neko želi da sazna više o našoj politici privatnosti. Evo našeg pristupa privatnosti na BUCK-ovom sajtu i na koji način on utiče na vas.

Koristimo Gugl analitiku da merimo svoje digitalno prisustvo, pratimo da li objavljujemo neki sadržaj koji vredi gledati. Ovaj servis (Gugl analitika, više o njoj ovde) prikuplja podatke o stranama koje posetite kada dođete na naš sajt i osnovne informacije o vašem kompjuteru (da li koristite tablet, desktop, laptop ili samo mobilni telefon). I stvarno želimo da znamo kako ste stigli do našeg sajta, da bismo mogli da merimo efekte naših marketinških kampanja. Vaš identitet jeste i ostaje samo vaš: zadržavate anonimnost, a za nas predstavljate samo statistički broj.

Informacije koje možemo prikupljati automatski prilikom Vašem pristupanja sajtu, dok pretražujete sajt i aktivni ste na njemu, su određene informacije o Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, kao što su:
• Detalji o Vašim posetama našem sajtu, uključujući i podatke o saobraćaju, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na sajtu;
• Informacije o računaru i internet konekciji, uključujući i Vašu IP adresu, operativni sistem i tip pretraživača.

 

Ako želite da izađete iz anonimnosti i imate ličniji tretman, molimo vas da nam pišete na marketing@buck.lighting.

Zbog čega sve ovo radimo: kao prvo, uvek se trudimo na napredujemo, pa analizom dolazimo do zaključaka koji proizvodi su u trendu, kakve vesti volite da čitate, gde smo vas ubili od dosade i da li je naš sajt vidljiv sa vašeg uređaja. Sve ovo je sa ciljem da se unapredi vaše iskustvo i zadovoljstvo. Kao drugo, svi pišemo izveštaje i volimo da imamo brojke koje oslikavaju naš rad.

 

Još uvek nešto nije jasno? Pitajte nas bilo šta vezano za politiku privatnosti ili korišćenje vaših ličnih podataka na support@buck.lighting.

Kolačići

Kolačić predstavlja tehnologiju koju koristimo za automatsko prikupljanje podataka. Na našem sajtu nalazi se obaveštenje o korišćenju kolačića.

Ako nastavite da koristite sajt pošto ste videli to obaveštenje, zaključujemo da pristajete da koristimo gore opisane kolačiće.

Vi možete da odbijete kolačiće pretraživača odgovarajućim podešavanjima na vašem pretraživaču. Međutim, ako izaberete ovu opciju možda nećete imati pristup svim sadržajima prikazanim na sajtu.

Buck zadržava pravo da menja svoju Politiku privatnosti bez prethodne najave. Izmene će biti objavljene na ovoj stranici.

Politika privatnosti je poslednji put ažurirana u novembru 2018.

Opšti uslovi korišćenja sajta

Molimo vas da tekst koji sledi pročitate pažljivo pre nego što počnete da koristite naš sajt http://www.buck.lighting.

 

Posetom našem sajtu i njegovim korišćenjem, potvrđujete da prihvatate ove uslove i da ste saglasni da postupate u skladu sa njima. Ako se sa njima ne slažete, molimo Vas da se uzdržite od korišćenja našeg sajta.

 

BUCK GmbH, Frankfurt na Majni, Nemačka i Buck doo, Beograd, Srbija, u daljem tekstu „Buck“, izradili su veb sajt radi pružanja osnovnih informacija o kompaniji i njenim proizvodima i uslugama

 

Prava intelektualne svojine i korišćenje sajta

 

Sadržaj, dizajn i organizacija naše internet ponude (odnosno svi tekstovi, grafika i tehnički podaci našeg sajta) zaštićeni su autorskim pravima. Prikazani nazivi, oznake i logotipi su vlasništvo preduzeća Buck i kao takvi zaštićeni autorskim pravima, pravima zaštitnog znaka (žiga) i drugih prava intelektualne svojine

 

Ništa sadržano na ovoj web stranici se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu.


Korišćenje sajta podrazumeva pretraživanje sajta, štampanje sadržaja web stranice ili čuvanje u elektronskom obliku i pristup i korišćenje sadržaja koji se nalaze na sajtu, pod uslovom da sva autorska prava i zaštitni žig Buck budu sačuvani. Korišćenje bilo kojeg dela ove web stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjeno.

 

Garancije

 

Informacije na ovom web sajtu namenjene su isključivo predstavljanju Buck-a i usluga koje pruža.

Buck ne daje garanciju kompletnosti, pouzdanosti, blagovremenosti ili tačnosti informacija na ovom web sajtu, bilo izričito ili prećutno. Buck nema obavezu održavanja materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici, niti dostavljanja povezanih ispravki ili dopuna, te Vas stoga molimo da imate na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele. Stoga Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovom web sajtu pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa našim uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite.

Ograničena odgovornost

 

Svi lični podaci naših posetilaca se čuvaju u zaštićenoj bazi podataka, kojoj imaju pristup samo zaposleni u BUCK-u. Popunjavanjem podataka slažete se da se vaši podaci čuvaju na ovaj način i da vas periodično možemo obaveštavati o novim proizvodima, uslugama i aktivnostima naše firme. Ukoliko ne želite da budete kontaktirani u ovu svrhu, molimo vas da nas o tome obavestite. Kao opšte pravilo, svi podaci se čuvaju, prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa važećim zakonima matične države.

 

Informacije o posetama naših pojedinačnih stranica sa novostima, proizvodima i ostalim sadržajem prikupljamo i koristimo u skladu sa Politikom privatnosti.

 

Merodavno pravo i nadležnost

 

Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj web sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije, a stvarno nadležni sud u Beogradu.

Tekst ovog dokumenta je poslednji put revidovan u novembru 2018.

 

Opšti uslovi prodaje
1.Opšte
 
 Privredno društvo za proizvodnju, inženjering i usluge Buck d.o.o. (dalje u tekstu: „Buck “) utvrdilo je uslove i načine prodaje i isporuke proizvoda i/ili usluga (u daljem tekstu ,,Roba”) koje Buck prodaje  kupcima proizvoda  (dalje u tekstu: „Kupac“).
 
 Opšti uslovi prodaje sastavni su deo svakog pojedinog ugovora o isporuci robe koji se zaključuje s Kupcima i kojima se utvrđuju svi uslovi koji nisu utvrđeni pojedinačnim ugovorima
 
 U slučaju da odredbe pojedinačnog Ugovora odstupaju od odredaba ovih Opštih uslova prodaje, odredbe ugovora imaće prednost u primeni.
  Potpisom pojedinačnog ugovora o prodaji Kupac izričito izjavljuje da je u celosti upoznat i da prihvata ove Opšte uslove prodaje
 
 2.Prihvatanje i povlačenje porudžbine
 
 Smatra se da je ugovor zaključen po prijemu potvrde narudžbenice od strane Buck-a.
 U slučaju otkazivanja ili drugog povlačenja porudžbine iz bilo kog razloga, Kupac će platiti Buck-u sve troškove i nastale štete.
 
 3.Cena i plaćanje
 
 Cena je data u neto iznosu,u evrima ili lokalnoj valuti, bez poreza, carina i drugih dažbina, osim ukoliko nije drugačije ugovoreno.
 
 Ako nije drugačije ugovoreno, Kupac je dužan da izvrši plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture. Plaćanje se vrši na jedan od bankovnih računa Buck-a i smatra izvršenim kada je odgovarajući iznos na raspolaganju Buck-u.
 
 Navedene cene uključuju standardnu nepovratnu ambalažu Buck-a. Pakovanje će biti standardna komercijalna ambalaža prihvatljiva za komercijalnog prevoznika. Specijalno pakovanje za potrebe Kupca bice opremljeno samo kada je tako navedeno u pisanoj formi i Kupac će biti odgovoran za troškove za specijalnu ambalažu.
 
 4.Prevoz
 
 Sav prevoz isporučene robe vrši se na teret Kupca. Rizik od oštećenja ili gubitka isporučene robe prelazi na Kupca u vreme i na mestu isporuke, što se podrazumeva i u slučaju ako na zahtev Kupca, Buck vrši ili pomaže u transportu robe do naznačene lokacije Kupca, o trošku Kupca.
 
 
 
 5.Isporuka
 
 Ako nije drugačije dogovoreno u pisanoj formi između strana, sva roba će biti isporučena EXW lokacija Buck-a u Beogradu ili FCA za strane kupce (Incoterms 2010) u vreme kada Buck obavesti Kupca da je roba spremna za preuzimanje.
 
 Izvršenje isporuke o roku uslovljeno je blagovremenim prijemom svih dokumenata koje treba da obezbedi Kupac, odnosno ispunjenja obaveza Kupca koje prethode otpočinjanju isporuke, npr. plaćanje avansa, uređenjem mesta Isporuke i sl. Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni, rok Isporuke će biti produžen za period do ispunjenja tih uslova, izuzev ukoliko je Buck odgovoran za kašnjenje.
 
 Rok za isporuku biće produžen za odgovarajući period i u svim drugim slučajevima koji se ne mogu pripisati krivici Buck-a, kao što su npr. viša sila, administrativne zabrane, štrajkovi, padovi IT sistema (uprkos razumnim preventivnim merama), protesti i blokade, kašnjenja u procesu nabavke i sl.
 
 Ako je Kupac sprečen da preuzme ili prihvati isporuku na dan isporuke naveden u Potvrdi porudžbine, Kupac mora da plati dogovorenu cenu kao da je isporuka realizovana. Kupcu će bi naplaćeni troškovi skladištenja, ukoliko ne primi isporuku na navedeni dan isporuke. Kupac snosi sve rizike od gubitka ili oštećenja Robe od datuma kada su  isporučeni na mestu isporuke. Ukoliko nema obaveštenja o reklamaciji koje je poslato preporučeno sa povratnicom u roku od deset (10) radnih dana od datuma isporuke, smatraće se da je Kupac prihvao proizvode bezuslovno.
 
 6. Raskid ugovora
 
 Buck može pismenim obaveštenjem Kupcu da raskine sa trenutnim dejstvom svaki obligacioni odnos sa Kupcem, ili bilo koji njegov deo, bez ikakve obaveze, ako  Kupac prekrši ili povredi bilo koju odredbu dogovorenih ugovornih uslova (uključujući ove Uslove). Sva plaćanja koja Kupac ima da izvrši prema Buck-u trenutno dospevaju za plaćanje u momentu raskida ugovornog odnosa.
 
 7. Prava intelektualne svojine
 
 Kupovina i isporuka Robe ne prenosi nikakvu eksplicitnu ili implicitnu licencu pod bilo kojim patentom, autorska prava, robne marke ili druga vlasnička prava u vlasništvu ili pod kontrolom od strane Buck-a, bez obzira da li se odnose na prodatu robu, učinjene usluge ili bilo koji proces proizvodnje ili druge stvari. Sva prava iz takvog patenta, autorska prava, robne marke ili druga vlasnička prava izričito zadržava Buck. Kupac je saglasan da ne narušava, direktno ili indirektno, bilo koje od tih prava.
 
 8. Poverljivost
 
 Svi podaci iz ugovornog odnosa, kao i informacije i dokumenti koje Buck razmenei sa Kupcem smatraju se poslovnom tajnom.
 Izuzetak od stava 1. ovog člana su podaci koji su i inače, uobičajeno, dostupni javnosti; podaci objavljeni bez krivice ugovorne strane koja ih je objavila i podaci koji su obelodanjeni nezavisno od ugovorne strane.
 
 Kupac se obavezuje da neće ni na koji način neovlašćeno saopštavati, davati na uvid, predavati ili na drugi način činiti dostupnim trećim licima informacije koje međusobno razmenjuju u vezi izvršenja odredbi ovog Ugovora, te da će preuzeti sve razumne mere i procedure kako bi sprečile da treća lica dođu u posed takvih informacija.
 
 9.Garancija
 
 Buck garantuje Kupcu da će proizvodi iz proizvodnje Buck-a biti bez bilo kakvih nedostataka u materijalu i izradi i u skladu sa definisanim uslovima. Ako Buck ustanovi da reklamacija potpada pod ovu garanciju, Buck će otkloniti bilo koje nedostatke reklamirane u vezi sa garancijom po sopstvenoj diskreciji, bilo popravkom ili zamenom, u toku garantnog perioda od 5 (pet) godina od datuma fakture za kupovinu od Buck-a.
 
 Ova garancija važi samo za proizvode prodate u Evropi. Za druge regije mogu se primeniti drugačiji uslovi.
 
 Ukupna odgovornost Buck-a, koja proističe iz ili u vezi sa Robom koja je isporučena Kupcu od strane Buck-a,  ograničena je na iznos kupoprodaje. Buck ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve posebne, slučajne, posledične, indirektne ili kaznene štete niti će biti odgovoran za gubitak profita ili prihoda ili troškova za bilo koju zamenu opreme.
 
 10.Tumačenje
 
 Ako se bilo koja odredba Opštih uslova prodaje, u bilo kom obimu i iz bilo kog razloga, ustanovi kao nevažeća ili neprimenljiva, ostatak o uslova neće biti pogođeni time i sve ostale odredbe će se primenjivati u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom. Strane su saglasne da zamene nevažeću i/ili neprimenljivu odredbu sa važećom i/ili primenljivom odredbom koja najbolje približava nameru i ekonomski efekat nevažeće i/ili neprimenljive odredbe.
 
 11.Nadležnost
 
 Tumačenje važenja Opštih uslova prodaje podležu i biće regulisani zakonima Srbije.
 Konvencija Ujedinjenih Nacija o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe (CISG) mogu se primeniti u ugovorima sa stranim kupcima ako se sporazumno dogovore potvrdom porudžbine ili ugovorom.
 
 Ako nije drugačije obostrano dogovoreno, bilo koji spor koji se ne može rešiti sporazumno rešavaće ga Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije u Beogradu i primenom njenih pravila.