TANGRAM HB8

DETALJI PROIZVODA

OP?TE Reflektor za osvetljenje velikih industrijskih prostora razli?itih visina ili visokoregalnih skladi?ta. Vi?enamenski industrijski LED reflektor predvi?en za visine monta?e ve?e od 6 m. Visoka energetska efektivnost je obezbe?ena opti?kim komponentama i elektrokomponentama visoke efiksanosti.

OPTI?KI PRIBOR ?eljeni svetlosni efekat mo?e se posti?i odabirom ta?no definisanog opti?kog pribora iz ?irokog spektra raspolo?ivih so?iva.

UPRAVLJANJE SVETLOM Funkcija upravljanja svetlom mogu?a je izborom odgovaraju?ih predspojnih pribora, a mo?e se isporu?iti i kao unapred programirana samostoje?a svetiljka. Izborom odgovaraju?eg predspojnog pribora svetiljka ima mogu?nost upravljanja 1-10V anolognim dimovanjem, a putem DALI mogu?e je povezivanje i upravljanje u sistemu centralnog upravljanja. Tako?e ima mogu?nost rada u autonomnom re?imu.

KU?I?TE Ku?i?te je napravljeno od kombinacije aluminijumskog lima sa pobolj?anom otporno??u na koroziju i profila od ekstrudiranog lima. Ostali mehani?ki delovi su napravljeni od prohroma. Zavr?na obrada: za?tita epoksi-poliester prahom sitnostrukturne teksture.

PREDNOSTI Otvoreni dizajn i masivni hladnjak obezbe?uju bezbedan rad i dugotrajnost na visokim temperaturama.

DODATNO Razli?iti pribori za monta?u se posebno poru?uju.

TEHNIČKI PODACI

LED
4_IP66.svg6_220_240.svg6_50_60Hz.svg
10_ce.svg8_class2.svg
1_21_gray_finestructured_paint.svg

* Molimo izaberite red u tabeli kako biste mogli da pogledate i preuzmete dodatni materijal.

OC ECG LAMP SOCKET A/B/H
[mm]
WEIGHT
[kg]
FLUX
[lm]*
angle IP UGR Total Power
[W]
CCT [K] CRI Led Service Life
6118-B2XY 8 X LED2x8 /HB-B2 LED 545/595/85 14.00 39200 114/ 44° IP66 <25 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6118-C0XY 8 X LED2x8 /HB-C LED 545/595/85 14.00 39200 110° IP66 - 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6118-CYXY 8 X LED2x8 /ST-CY LED 545/595/85 14.00 39200 120° IP66 - 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6118-M0XY 8 X LED2x8 /HB-M LED 545/595/85 14.00 39200 30° IP66 <25 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6118-O0XY 8 X LED2x8 /HB-O LED 545/595/85 14.00 39200 102/ 21° IP66 <22 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6118-RWXY 8 X LED2x8 /HB-RW LED 545/595/85 14.00 39200 50° IP66 <25 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6118-WWXY 8 X LED2x8 /HB-WW LED 545/595/85 14.00 39200 65° IP66 <25 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3

* Svetlosni fluks svetiljke i priključeno električno opterećenje - početna tolerancija ± 10% (na temperaturi od 25°C)