TANGRAM HB2 /F

DETALJI PROIZVODA

OP?TE Reflektor za osvetljenje velikih otvorenih prostora u ekstremnim vremenskim uslovima, kao ?to su luke, sportski tereni, visoki stubovi. Visoka energetska efektivnost je obezbe?ena opti?kim komponentama i elektrokomponentama visoke efiksanosti.

OPTI?KI PRIBOR ?eljeni svetlosni efekat mo?e se posti?i izborom LED opti?kog pribora.

UPRAVLJANJE SVETLOM Izborom odgovaraju?eg predspojnog pribora svetiljka ima mogu?nost upravljanja 1-10V anolognim dimovanjem ili putem DALI mogu?e je povezivanje i upravljanje u sistemu centralnog upravljanja. Tako?e ima mogu?nost rada u autonomnom re?imu.

KU?I?TE Ku?i?te je napravljeno od kombinacije aluminijumskog lima sa pobolj?anom otporno??u na koroziju i profila od ekstrudiranog lima. Ostali mehani?ki delovi su napravljeni od prohroma. Zavr?na obrada je konverzioni sloj koji obezbe?uje bolje prijanjanje zavr?nog sloja i ve?u otpornost na koroziju. Zavr?ni sloj: za?tita epoksi-poliester prahom sitnostrukturne teksture.

PREDNOSTI Otvoreni dizajn i masivni hladnjak obezbe?uju bezbedan rad i dugotrajnost na visokim temperaturama. Pove?ana otpornost na ekstremne vremenske uslove (posebno na vru?inu, ki?u, slanu atmosferu).

OPREMA Isporu?uje se sa podesivim nosa?em od inoksa sa mogu?no??u pode?avanja ugla po jednoj osi.

TEHNIČKI PODACI

LED
4_IP66.svg6_220_240.svg6_50_60Hz.svg
10_ce.svgselv.svg8_class2.svg
1_21_gray_finestructured_paint.svg

* Molimo izaberite red u tabeli kako biste mogli da pogledate i preuzmete dodatni materijal.

OC ECG LAMP SOCKET A/B/H
[mm]
WEIGHT
[kg]
FLUX
[lm]*
angle IP UGR Total Power
[W]
CCT [K] CRI Led Service Life
6132-B2XY 2 X LED2x8 /HB-B2 LED 365/360/180 7.00 9800 114/ 44° IP66 <25 70 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6132-M0XY 2 X LED2x8 /HB-M LED 365/360/180 7.00 9800 30° IP66 <25 70 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6132-O0XY 2 X LED2x8 /HB-O LED 365/360/180 7.00 9800 102/ 21° IP66 <22 70 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6132-RSXY 2 X LED2x8 /HB-RS LED 365/360/180 7.00 9800 13° IP66 <16 70 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6132-RWXY 2 X LED2x8 /HB-RW LED 365/360/180 7.00 9800 50° IP66 <22 70 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6132-VSXY 2 x LED2x8 /HB-VSM LED 365/360/180 7.00 9800 145° IP66 - 70 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6132-WWXY 2 X LED2x8 /HB-WW LED 365/360/180 7.00 9800 65° IP66 <25 70 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3

* Svetlosni fluks svetiljke i priključeno električno opterećenje - početna tolerancija ± 10% (na temperaturi od 25°C)