TANGRAM HB8 /F

DETALJI PROIZVODA

OP?TE Reflektor za osvetljenje velikih otvorenih prostora u ekstremnim vremenskim uslovima, kao ?to su luke, sportski tereni, visoki stubovi. Visoka energetska efektivnost je obezbe?ena opti?kim komponentama i elektrokomponentama visoke efiksanosti.

OPTI?KI PRIBOR ?eljeni svetlosni efekat mo?e se posti?i izborom LED opti?kog pribora.

UPRAVLJANJE SVETLOM Izborom odgovaraju?eg predspojnog pribora svetiljka ima mogu?nost upravljanja 1-10V anolognim dimovanjem ili putem DALI mogu?e je povezivanje i upravljanje u sistemu centralnog upravljanja. Tako?e ima mogu?nost rada u autonomnom re?imu.

KU?I?TE Ku?i?te je napravljeno od kombinacije aluminijumskog lima sa pobolj?anom otporno??u na koroziju i profila od ekstrudiranog lima. Ostali mehani?ki delovi su napravljeni od prohroma. Zavr?na obrada je konverzioni sloj koji obezbe?uje bolje prijanjanje zavr?nog sloja i ve?u otpornost na koroziju. Zavr?ni sloj: za?tita epoksi-poliester prahom sitnostrukturne teksture.

PREDNOSTI Otvoreni dizajn i masivni hladnjak obezbe?uju bezbedan rad i dugotrajnost na visokim temperaturama. Pove?ana otpornost na ekstremne vremenske uslove (posebno na vru?inu, ki?u, slanu atmosferu).

OPREMA Isporu?uje se sa podesivim nosa?em od inoksa sa mogu?no??u pode?avanja ugla po jednoj osi.

TEHNIČKI PODACI

LED
4_IP66.svg6_220_240.svg6_50_60Hz.svg
10_ce.svg8_class2.svg
1_21_gray_finestructured_paint.svg

* Molimo izaberite red u tabeli kako biste mogli da pogledate i preuzmete dodatni materijal.

OC ECG LAMP SOCKET A/B/H
[mm]
WEIGHT
[kg]
FLUX
[lm]*
angle IP UGR Total Power
[W]
CCT [K] CRI Led Service Life
6138-B2XY 8 X LED2x8 /HB-B2 LED 520/615/180 16.00 39200 114/ 44° IP66 <25 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6138-M0XY 8 X LED2x8 /HB-M LED 520/615/180 16.00 39200 30° IP66 <25 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6138-O0XY 8 X LED2x8 /HB-O LED 520/615/180 16.00 39200 102/ 21° IP66 <22 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6138-RSXY 8 X LED2x8 /HB-RS LED 520/615/180 16.00 39200 13° IP66 <19 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6138-RWXY 8 X LED2x8 /HB-RW LED 520/615/180 16.00 39200 50° IP66 <25 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6138-VSXY 8 x LED2x8 /HB-VSM LED 520/615/180 16.00 39200 145° IP66 - 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3
6138-WWXY 8 X LED2x8 /HB-WW LED 520/615/180 16.00 39200 65° IP66 <25 279 4000 >70 100000h L80B10/ SDCM 3

* Svetlosni fluks svetiljke i priključeno električno opterećenje - početna tolerancija ± 10% (na temperaturi od 25°C)