Opšte osvetljenje

Opšte osvetljenje određuje karakter prostora, dajući mu funkcionalnost i atmosferu.Kvalitet svetlosne instalacije zavisi od namene prostora, dok oblik svetiljke treba da bude u skladu sa enterijerom. Od ,,nevidljivih“ linijskih sistema, do kružnih i kvadratnih formi koje upotpunjavaju celokupan enterijer, značaj dobrog osvetljenja se uvek mora uzeti u obzir.