Prosečno vreme čitanja

Osvetljenje visokoregalnog magacina Hemofarma u Vršcu

Bitan faktor za svaku proizvodnu industriju je njena logistika. Ona prati tempo proizvodnje, obezbeđujući manipulaciju i otpremanje robe u odgovarajućim uslovima. Ovo je studija slučaja o osvetljenju magacina gotovih proizvoda farmaceutske kompanije Hemofarm.

Hemofarm je vodeća generička farmaceutska kompanija koja na prostoru Srbije posluje već punih šest decenija. Kao deo globalne STADA porodice, Hemofarm nastoji da na najadekvatniji preventivni i terapijski način odgovori potrebama stanovništva, a više od 3.500 zaposlenih svakodnevno se stara o tome da kvalitetni lekovi pravovremeno stižu do krajnjih korisnika. Svoje proizvodne pogone, kompanija danas ima širom Srbije i regiona – u Vršcu, Šapcu, Dubovcu, Banjaluci i Podgorici.

Kada je reč o investiranju u proizvodne centre, kako prilikom rekonstrukcija postojećih pogona i prostora, tako i tokom izgradnje potpuno novih objekata, BUCK je ostvario strateško partnerstvo sa Hemofarm grupom u cilju najefikasnije realizacije radova. Ova saradnja traje od vremena kada je BUCK prvi put uveo svetiljku Clean Room u svoju proizvodnju.

Veliki obim proizvodnje lekova i suplemenata zahteva besprekornu i optimizovanu logistiku koja može da prati dinamičan tempo prodaje i distribucije. Upravo zato su se 2017. godine u Hemofarmu odlučili za rekonstrukciju osvetljenja radi optimizacije održavanja i uštede električne energije u magacinu gotovih proizvoda pod imenom M005.

Tom prilikom rešenje osvetljenja urađeno je sa svetiljkom Tangram HB.

Specifičnost prostora i projektnog zadatka ogleda se u visini montaže reflektora od h=13m, između regala visine 12,5m međusobnog razmaka od svega 1,4 m. Projektni zadatak zahtevao je da se ostvari nivo osvetljenosti od 200lx na koti poda, dok je prostor bez prirodnog svetla, a radi se u minimalno dve smene.

BUCK-ovo rešenje osvetljenja je usvojeno budući da smo manjim brojem svetiljki, zbog optimizovanog svetlosnog efekta TANGRAM HB4-O, uspeli da postignemo tražene parametre, sa značajno nižom instalisanom snagom u odnosu na konkurente na tom projektu. Ovo rešenje osvetljenja, sa instalisanom snagom od svega 4,7W/m2, omogućilo je uštede na potrošnji el.energije od cca 70% na godišnjem nivou.

BUCK je u saradnji sa svojim partnerima napravio projekat i isporučio i protivpanično osvetljenje za ovaj objekat.

Podaci o projektu:
Naziv objekta : MAGACIN 005 HEMOFARM
Lokacija : Vršac
Namena: Magacin gotovog proizvoda
Kvadratura: 2500m2
Godina realizacije: 2017.

***Tangram HB je reflektor inicijalno razvijen za osvetljenje visokih industrijskih proizvodnih hala i visokoregalnih skladišta (prva primena je bila u fabrici Vossloh- Schwabe, u okviru Panasonic grupe, koja se i danas uspešno bavi proizvodnjom elektrokomponenti za industriju osvetljenja). To je takođe jedan od prvih primera primene koncepta otvorenog kućišta koje je u BUCK-u usvojeno još 2012. godine.

Karakteristika ovog reflektora je i u širokom spektru različitih sočiva koji pružaju različite snopove svetla, u zavisnosti od potrebe (u obliku leptirovih krila, uskosnopni, širokosnopni, asimetrični itd).

Fudbalski stadion “Mačva” – kompletiran projekat LED osvetljenja

Fudbalski stadion u Šapcu, koji nosi ime „Mačva“, još je jedan od važnih BUCK-ovih projekata, ovog puta u domenu sportske…

Pročitajte više

Novogodišnje osvetljenje – koji je značaj i kako to rade

Novogodišnja rasveta je krenula od ukrašavanja jelki, da bi se te instalacije odvojile, započele svoj odvojeni život i čak dobile…

Pročitajte više

Osvetljenje u bolnicama – podizanje standarda u komforu – Klinika na Jauzi, studija slučaja

Osvetljenje bolničkih prostora treba da predstavlja optimalnu kombinaciju radnih uslova za medicinsko osoblje, potreba službe održavanja i vizuelnog komfora za…

Pročitajte više