Medicinsko osvetljenje

Medicinsko osvetljenje se odnosi na zdravstvene ustanove i farmaceutsku industriju. Posebne prostorije, kao što su čiste sobe u operacionim salama ili proizvodni prostori u farmaceutskoj industriji, često su u upotrebi 24 časa na dan, sa visokim higijenskim zahtevima. Zbog punog kapaciteta korišćenja prostorija, traži se da instalirana oprema bude dugog veka.