Osvetljenje čistih soba

Porodica CLEAN ROOM predstavlja visokokvalitetne svetiljke posebno dizajnirane za „čiste sobe“, sertifikovane od strane Instituta Fraunhofer za sve ISO klase, sve do klase ISO 1.

BUCK-ove svetiljke CLEAN ROOM su kompatibilne i lako se integrušu u čiste panele. Prilagodljive su tako da je omogućena jednostavna primena za bilo koju namenu čistih soba -od industrije mikročipova i farmaceutskih pogona do laboratorije i operacionih sala.

Naše svetiljke za čiste sobe se proizvode, između ostalog, sistemom ručnog zavarivanja, sa posebnom višeslojnom završnom obradom i dugotrajnim LED izvorima, što sve utiče na njihovu dug radni vek, sa malom ili nikakvom potrebom za održavanjem.

Svetiljke za profesionalnu upotrebu Clean room mogu imati različite optičke pribore, dok u svakom trenutku obezbeđuju visoku energetsku efikasnost, traženi nivo zaštite, dugotrajnost i komfor.

BUCK-ovo osvetljenje za čiste sobe- pun komfor i zaštita

CLEAN ROOM LED svetiljke iziskuju retko ili nikakvo održavanje, a zahvaljujući velikom izboru optičkih pribora, konstruktivnih rešenja i primena, lako se mogu uklopiti u svaku vrstu čistog prostora, što ih čini odličnim izborom za bolnice, operacione sale i laboratorije.

Osobine familije CLEAN ROOM iz BUCK-ove proizvodnje su:

  • Visoka IP zaštita- IP65;
  • Ručno obavljeno TIG zavarivanje;
  • Posebna višeslojna završna obrada;
  • Izvori svetla sa dugim radnim vekom.

Koncept čiste sobe i značaj osvetljenja za čiste sobe

Koncept čiste sobe predstavlja kontrolisano čisto okruženje, sa niskim nivoom čestica kao što su hemijska isparenja, prašina ili drugi mikrobi i čestice iz vazduha. Svaka čista soba bi trebalo da ima kontrolisani nivo kontaminacije koji je određen brojem čestica po kubnom metru, specificirane veličine.

To nas dovodi do upotrebe čistih soba-one se pojavljuju u svim privrednim granama gde rizik sitnih čestica ima bilo kakav uticaj na proces proizvodnje.

Čiste sobe se razlikuju po veličini i kompleksnosti, a prvenstveno se koriste u industrijama kao što su farmaceutska, biotehnološka, životne nauke ili bilo koja vrsta proizvodnje koja uključuje rizične procese.

Kako bismo u potpunosti razumeli važnost osvetljenja u čistim sobama, prvo treba da shvatimo namenu same čiste sobe. Svrha čiste sobe je da obezbedi stroge uslove rada, uslovljene tehnološkim i drugim zahtevima, što znači smanjenje i/ ili održavanje niske kontaminacije i potpuna kontrola spoljnih parametara kao što su pritisak, temperatura i vlažnost.

Kao posledica toga, sva oprema za čiste sobe, uključujući osvetljenje, mora da bude odgovarajuća za ovu upotrebu i zato smo razvili porodicu Clean Room svetiljki.

Zahtevi za osvetljenje čistih soba- tehnologija koja puno znači

Kao što je svrha čiste sobe da zaštite pacijente i zaposlene ili omoguće bilo kakav vid proizvodnje koji se odvija u čistoj sobi, svrha našeg osvetljenja za čiste sobe jeste da se obezbedi optimalno osvetljenje, kako bi se osiguralo da se vizuelno zahtevni zadaci izvrše u idealnoj vidljivosti.

To se uglavnom odnosi na čiste sobe u bolničkom okruženju i čistim sobama u farmaceutskoj industriji.

Međutim, kada je u pitanju primena čistih soba, važno je napomenuti da se one nalaze u različitim industrijama, a ne samo farmaceutskim i medicinskim ustanovama.

Industrijska čistna soba-stvorena za pomoć inovacijama

S obzirom na moderno doba u kome živimo, ne iznenađuje da standardi u industriji postaju sve zahtevniji, posebno kada je u pitanju industrijsko osvetljenje. Nove tehnologije i konstrukcije iziskuju upotrebu svetiljki za čiste sobe koje su najpodobnije za ovu priliku, kako bi se obezbedila efikasnija i preciznija proizvodnja.

Kao što se svakodnevno povećava masovna proizvodnja, takođe se podižu i standardi kvaliteta. Sada je od velikog značaja da se osvetljenje, kao ključni element u kontrolisanim radnim uslovima, smatra faktorom poboljšanja kvaliteta proizvodnje i smanjenja greške.

Direktna rasveta sa čistim sobama korišćenjem Clean room svetiljki

Clean Room svetiljke tipa CLA/CLD su dobar izbor za direktnu rasvetu, a samim tim i idealni za prostore gde je neophodan viši nivo zaštite i odlične performanse.

BUCK-ov Clean Room je logičan izbor kako za medicinske institucije tako i za čiste proizvodne objekte, pre svega zbog optičkih performansi, otpornosti na dezinfekciona sredstva, lakog održavanja i visokim higijenskim standardima.

Ako tražite pouzdanu rasvetu za čiste sobe koja odgovara vašim poslovnim standardima, pošaljite nam upit i mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.