Prosečno vreme čitanja

2010 IF communication design award za štand firme BUCK

BUCK-ov štand na sajmu Light+ Building 2010 nagrađen je nagradom IF za dizajn komunikacije za korporativnu arhitekturu i izložbe. Koncept i rešenje štanda radio je dizajn studio Kako.Ko na čelu sa Vesnom Pejović, dok je tehničku razradu štanda uradio rukovodilac BUCK-ovog razvoja Miroslav Živanović. Koordinator celog projekta je bio u rukama Gordane Graovčević, rukovodioca projektnog biroa BUCK-a. Štand je u potpunosti proizveden u BUCK-ovom pogonu u Beogradu. IF design award je prestižna nagrada koja već pedeset godina otkriva i nagrađuje najbolji dizajn na svetskom nivou.