Prosečno vreme čitanja

Good design nagrada za Kalendar 2015

BUCK-ov holistički pristup dizajnu nagrađen je i u kategoriji grafičkog dizajna, za autorski kalendar Rastka Ćirića za 2015. godinu. U pitanju je kalendar inspirisan igrom senki, gde se, uz kratak edukativni tekst, na interesantan način predstavljaju značajne ličnosti iz oblasti osvetljenja.