Prosečno vreme čitanja

ICONIC AWARD za BUCK-ov štand sa sajma Light + Building 2014-2016.

Nemački savet za dizajn u okviru konkursa Iconic Design Award nagrađuje koncept povezivanja različitih disciplina (arhitekture, komunikacije, koncepta, proizvoda). U kategoriji Izložbe, u šta spada i izlaganje na sajmovima, nagrađen je rad arh. Bogdana Slavice – BUCK-ov štand za Light + Building 2014-16. Presudni su bili prepoznatljivost, funkcionalnost, kao i mogućnost reciklaže, a ovaj štand je imalo prilike da poseti 180 000 posetilaca 2014. i preko 200 000 posetilaca 2016. godine.