Prosečno vreme čitanja

MISTRAL dobitnik nagrade Good design

Porodica uličnih svetiljki MISTRAL je dobila nagradu Good design. Koncept njenog otvorenog dizajna je prepoznat kao jedinstven i inovativan, kao i njegova modularnost (snaga se povećava jednostavnim dodavanjem novih modula) i mogućnost servisiranja.