Studija slučaja

Tunel Asfinag

Tunelsko LED osvetljenje

Podaci o projektu

Naziv

Tunel "Asfinag"

Mesto

Autoput A10, Salzburg - Villach (Austria)

Namena

Javno osvetljenje, osvetljenje tunela

Godina završetka

2020.

Lokacija

Auto put A10 - Tauernautobahn je ne samo važna unutrašnja austrijska transverzala sever-jug između gradova Salzburg i Villach, već ima i međunarodni značaj u evropskoj transportnoj mreži. Kao E55, A10 je deo tranzitne ose sever-jug preko Alpa. To ga čini važnim tranzitnim putem od severne Evrope do jugoistočnih regiona.

Objekat

Tunel St. Andra (podzemna ruta UFT dugačka 470m) nalazi se na auto-putu A10 Tauern u neposrednoj blizini centra grada Villach, izgrađen u toku izgradnje tunela Osvaldiberg i završen 1988. godine.

Nedostaci

Procena sistema osvetljenja u 2019. godini pokazala je da veliki broj svetiljki na ulazu (EFB) i prolaznom osvetljenju (DFB) ima ozbiljne električne i mehaničke nedostatke. Suspenzije i zatvarači kućišta svetiljke jako su napadnuti korozijom, terminalne trake su delimično oguljene i pucaju kada se otvore ili zatvore.

Izazov

Postojeće ulazno osvetljenje sa izvorima svetla natrijuma visokog pritiska (NaH 1x400W/ 250W/ 150W/ 100W) je trebalo unaprediti postavljanjem LED tunelskih svetiljki na postojeću instalaciju, zadržavajući upravljanje intenzitetom svetla u 8 nivoa (12,5/ 25/ 37,5/ 50/ 62,5/ 75/ 87,5/ 100%)

Otežavajući zadatak u samom svetlotehničkom rešenju bio je postojeći razmak svetiljki koji se nije mogao menjati zbog primenjene plafonske konstrukcije sa izraženim gredama.

REŠENJE IZAZOVA

Svih 280kom postojećih svetiljki, raspoređenih u dve ulazne zone tunela, zamenjeno je istim brojem LED
tunelskih svetiljki VISION, u tri nivoa snage – VISION 8, VISION 4 i VISION 3

Prema postavljenom zahtevu, sve prvobitne pozicije svetiljki su zadržane, zahvaljujući dobrom izboru kombinovanih asimetričnih optika. U obzir su uzete sve specifičnosti svetlotehničkih zahteva za osvetljenje tunela i postignuto je odlično ravnomerno osvetljenje, bez treperenja.

Traženi nivoi regulacije inteziteta svetla ostvareni su tako što je za svaku svetiljku predviđen zaseban upravljački signal za dimovanje na 50% snage.

Na osnovu obavljenih preciznih fotometrijskih merenja, konstatovano je da je postignuta prosečna sjajnost površine puta, prvog dela zone praga, Lfe od 204cd/m², sveukupna ravnomernosti osvetljalja Uo =0.65 i uzdužna ravnomernost osvetljalja Ul = 0.65. Time je u potpunosti odgovoreno na zahteve austrijskog standarda za osvetljenje tunela – RVS 09.02.41. Tunnelausrüstung Lichttechnik Beleuchtung ( sjajnost površine puta Lfe min 200 cd/m², sveukupna ravnomernosti osvetljalja Uo min 0.40 i uzdužne ravnomernosti osvetljalja Ul min 0.6.)

Po zahtevima standarda, zid tunela je osvetljen na visini od 2m iznad povišene evakuacione staze sa Lav = 158cd/m² (najmanje 50% osvetljenosti površine puta u skladu sa pomenutim standardom) sa postignutom uzdužnom ujednačenosti Ul = 0.68 (zahtevano min 0.4) na visini od 1,0m iznad staze.

U prelaznoj zoni, osvetljenost je trebalo smanjiti sa nivoa na kraju zone praga tunela na nivo osvetljenosti unutrašnje zone, što je postignuto primenom svetiljki manje snage. Najbolji prikaz postignutog efekta prelazne zone je grafički prikaz.

NaH svetiljke vs VISION DB tunelske svetiljke - poređenje

Poređenjem prethodnog sistema rasvete sa NaH (natrijum visokog pritiska) izvorima svetla ukupne snage 95,20kW (204kom x 400W, 32kom x 250W, 24kom x 150W, 20kom x 100W) i novog sistema rasvete sa BUCK LED svetiljkama VISION DB, ukupne snage 79,55kW ( 204kom x 338W, 32kom x 180W, 44kom x 110W) utvrđena je ušteda u potrošnji električne energije od 16%.

Vision tunelske LED svetiljke - primena i karakteristike

VISION svetiljke, deo su BUCK pamentog sistema za osvetljenje tunela i podzemnih železnica. Širok izbor svetlosnih distribucija omogućava optimalno rešenje za različite tipove i zone tunela. Potrebni intenziteti i uniformnosti osvetljenja su obezbeđeni uz postizanje visoke energetske efikasnosti.

Pogodne su za i za druga zahtevna okruženja i agresivne sredine, zahvaljujući primenjenim naprednim tehnologijama. Odlikuje ih dug radni vek, energetska efikasnost i pouzdanost rada uz niske troškove eksploatacije.

Ostvarene prednosti na projektu

Realizacijom novog ulaznog osvetljenja tunela St Andra, zamenjena je stara generacija izvora svetla i mehanički i elektro nepouzdanih svetiljki, sa VECTOR LED svetiljkama nove generacije, izrazite pouzdanosti i trajnosti. Zamena svetiljki je urađena u odnosu 1 prema 1, bez dodatnih radova na instalacijama uz ispunjavanje svih svetlotehničkih i mehaničkih zahteva i ostvarenu uštedu u potrošnji električne energije od 16%. Značajno je unapređen kvalitet korisničkog iskustva u korišćenju tunela, što je sa aspekta sigurnosti u saobraćaju, jedan od najvažnih ciljeva.

Koristi za investitora

Vreme i rad na održavanju tuneskog osvetljenja svedeni su na minimum. Nakon ovako uspešnog projekta,
BUCK nastavalja saradnju sa kompanijama ASFINAG i STRABAG na renoviranju tunela u Austiji o čemu ćete
biti obaveštavani u narednim studijama slučaja.

Podeli sa kolegama i prijateljima

Url copied

Ukoliko ti se svidela studija slučaja, možeš je
besplatno preuzeti u PDF formatu.

Preuzmi

Kolačići omogućavaju da se sadržaj stranica prilagodi potrebama korisnika, pružajući na taj način unapređenu funkcionalnost i poboljšano korisničko iskustvo. Kolačići se mogu koristiti i za analizu korišćenja internet stranica, kao i u reklamne svrhe. Klikom na "Prihvatam" dajete saglasnost za korišćenje kolačića. Podešavanja kolačića možete promeniti u bilo kom trenutku.

Notification
Subscription successful!