Prosečno vreme čitanja

Važnost kvalitetnog osvetljenja u školama i obrazovnim ustanovama

Septembar mesec je prvi mesec jeseni koji nam pored kišnih dana i hladnijeg vremena  najavljuje početak nove školske i univerzitetske godine. Povratak đaka i studenata u klupe i amfiteatre podrazumeva mnoštvo aktivnosti poput priprema obrazovnih programa ali i priprema samih objekata u kojima se nastava obavlja. Kako se iz godine u godinu pridaje sve veći značaj načinu usvajanja znanja i činiocima koji povećavaju sposobnost učenika za koncetraciju tokom nastave, početku školske godine prethodi poboljšavanje radnih i pomoćnih prostorija.
Kao i u mnogim drugim aspektima života i poslovanja, osvetljenje dobija ključnu ulogu u životima obrazovnih institucija.

Studenti koji uče uz visok nivo prirodnog osvetljenja ostvaruju čak 18% bolje rezultate

Kada govorimo o važnosti ispravno osveljenih prostorija u obrazovnim institucijama potrebno je najpre razjasniti sa kojim ciljem mi pridajemo značaj osvetljenju u obrazovanju. Istraživanje od strane Heschong Mahone Group-e pokazalo je da studenti koji su bili izloženi visokom nivou prirodnog osvetljenja ostvaruju čak 18% bolje rezultate od onih koji nisu bili. Značaj prirodnog osvetljenja je već uveliko poznat, ali nažalost nije uvek moguće obezbediti ga. Nekada su prepreke arhitektonske prirode, dok u nekim drugim slučajevima smenska predavanja ili nastava u zimskim časovima, kada dan traje znatno kraće, onemogućavaju pristup prirodnom osvetljenju. Upravo zbog navedenih razloga nije moguće osloniti se na stalnu prisutnost prirodnog osvetljenja, te je zbog toga neophodno upotrebiti veštačko osvetljenje koje bi podržavalo proces učenja na adekvatan način.

Prilikom projektovanja sistema osvetljenja obrazovnih ustanova neophodno je uzeti u obzir različite faktore

Pažljivo kreiran sistem osvetljenja uzima u obzir brojne faktore kako bi se obezbedili optimalni uslovi za učenje kao što su intenzitet i ujednačenost osvetljenja, treperenje, sjajnost,boju svetla.
Slaba osvetljenost prostora povezna je sa sporijim čitanjem, smanjenom koncentracijom, lošijim držanjem i dugoročnim oslabljenjem vida. Prevelika varijacija jačine osvetljenja u prostorijama izaziva nelagodu ili hiperaktivnost, pa je stoga je potrebno postići ujednačen nivo osveljenja kako bi se izbeglo svako ometanje.

Prevelika sjajnost iz izvora svetla u radnom prostoru ometa vizualne aktivnosti i može rezultirati glavoboljom, naprezanjem očiju, smanjenom koncentracijom i produktivnošću, stoga je od velikog značaja da osvetljenje bude planski projektovano u prostoru.
Treperenje je karakteristika određenih izvora osvetljenja poput onih sa električnim pražnjenjem od kojih je fluorescentno osvetljenje najpoznatiji prestavnik. Kao vrlo nepoželjna karakteristika veštačkog izvora osvetljenja može dovesti do poremećaja vida ili pogoršati stanja poput epilepsije.
Boja, kao karakteristika osvetljenja, igra vitalnu ulogu u okruženju za učenje jer utiče na nivo budnosti mozga i organizma pa samim tim i efikasnost učenja i mogućnost kontinuiranog praćenja gradiva.

Važnost cikardijalnog osvetljenja i praćenja biološkog ritma

Svetlost ne utiče samo na naše vizuelne performanse već ima efekat na različite fizičke i emocionalne atribute utičući na taj način na učinak studenata i učenika. Cirkadijalno osvetljenje je pristup u okviru Human centric lighting (HCL),  gde  se  promenom intenziteta i spektralnog sastava veštačkog svetla utiče na biološke funkcije čoveka, kao što se to dešava pod uticajem dnevnog svetla. Naziva se još i biološki aktivno, s obzirom na njegov uticaj na biološko funkcionisanje ljudskog tela. Biološki ritam čoveka je direktno povezan sa smenom dana i noći. Plavi spektar u dnevnoj svetlosti visokog intenziteta podstiče aktivnost ljudskog tela i drži ga budnim, dok njegovo odusustvo u toplijim tonovima omogućava lučenje hormona melatonina I uvodi nas u san. Cikardijalnim LED osvetljenjem se poboljšava sinhronizacija biološkog ritma nastavnika  i učenika.

Jedna od najvažnijih karakteristika efikasnog dizajna školske rasvete je fleksibilnost. Intenzivnije i hladnije osvetljenje (4000-5000 K), kao što je već pomenuto, može pomoći učenicima i studentima da se osećaju budnije i koncentrisanije, dok ih toplije osvetljenje može opustiti i smiriti (2700K). Učionice i zajednički prostori će se verovatno koristiti u različite svrhe tokom dana, te je bitno omogućiti promenu boje i intenziteta osvetljenja .
Odgovarajući nivo osvetljenja pomaže učenicima i nastavnicima da se bezbedno kreću u okviru školskih objekata. Obrazovni centar, kao i svaki njegov deo ponaosob, treba da budu siguran, upotrebljiv prostor bez mračnih hodnika ili nedovoljno osvetljenih delova. Pored važnosti u učenju, pravilno osvetljnje treba da omogući bezbedan boravak svim članova obrazovnog kolektiva.

Prilikom dizajniranja arhitektonskih rešenja obrazovnih ustanova od velike je važnosti maksimalno iskoristiti prirodne izvore svetlosti. U novim zgradama je to lakše postići jer se pristup prirodnom svetlu može implementirati u fazi projektovanja, dok je za škole i univerzitete starije izgradnje situacija nešto složenija. Prelazak na LED osvetljenje u uslovima kada nije moguće imati izvore prirodnog svetla, može koristiti studentima i osoblju, ali i na budžetskom nivou doprineti boljitku ustanove. Osvetljenje učionica i prostorija u kojima borave. učenici i studenti koje uzima u obzir sve faktore maksimiziranja performansi ali i potpomaže uživanju u procesu učenja, koje je samo po sebi zahtevna aktivnost, jeste ključ za uspeh.

LED osvetljenje – Izbor za ekološku budućnost

Savremeni život ljudi izvršio je veliki uticaj na zemljske resurse, klimatske promene i prirodno okruženje te se stoga poslednjih godina…

Pročitajte više

Vrste veštačkog osvetljenja

Kao i svaki veliki pronalazak veštačko osvetljenje se ne može pripisati genijalnosti i umeću jednog naučnika, ono je produkt niza…

Pročitajte više

Human centric lighting – značaj i primena cirkadijalnog osvetljenja

Svetlost ima veliki uticaj na ljude. Ne samo da nam omogućava vizuelnu percepciju, već može da nas stimuliše i utiče…

Pročitajte više
Notification
Subscription successful!