Studija slučaja

Tuneli Trettnig

Tunelsko LED osvetljenje

Podaci o projektu

Naziv

Tuneli Trettnig

Mesto

Klagenfurt, Austrija

Namena

Javno osvetljenje, osvetljenje tunela

Godina završetka

2021.

Objekat

U okviru projekta tunelskog osvetljenja, projektovanog na osnovu principa cirkularne ekonomije, radili smo na osvetljenju tunelaTuneli Trettnig, na autoputu A2 u Austriji. Investitor, ujedno i firma koja nas je angažovala je ASFINAG dok je izvođač radova je bio K.E.M. Montage GMBH. Sa ASFINAG-om smo sarađivali i ranije na projektima tunelske rasvete na autoputu A10, o čemu možete više pročitati klikom na LINK.

Izazov

ASFINAG je izrazio želju za očuvanjem svojih kućišta i zamenu postojećih svetiljki LED svetiljkama jakih snaga. Na pređašnjim projektima osvetljenja, ASFINAG je radi zamene natrijumovih svetiljki LED svetiljkama bio prinuđen u potpunosti da demontira postojeće svetiljke entrance zone što se pokazalo vrlo nepraktično, skupo i ekološki lošije rešenje. Naš zadatak je bio da za postojeće dimenzije kućišta osmislimo koncept.

LED rasvete sa brzom montažom koja istovremeno ispunjava sve zahteve tunelske rasvete. U istom kućištu trebalo je montirati drajvere i LED module koji konstantno greju, a da se pri tome ne ugrožavaju ostale komponente. Još jedna otežvajuća okolnost je i ta što se i hladnjak nalazio u samom kućištu što je onemogućavalo da svetiljka diše u punom kapacitetu.

Projektno rešenje je zahtevalo da jedan tip svetiljki zadovolji osvetljenje u kompletnoj tunelskoj cevi, a da pri tome u odnosu na zonu tunela, osvetljenje bude različitog intenziteta.

REŠENJE IZAZOVA

Prvi deo projekta podrazumevao je ugradnju LED svetiljki u unutrašnju (tranzitnu zonu), prilikom čega su zadržana postojeća kućišta i elektroinstalacije tunela. Za nas u BUCK-u ovo je bio prvi projekat koji je podrazumevao da se naša ispuna konstrukcijski prilagodi postojećim kućištima sa mogućnošću da se tunelska rasveta dimuje (gasi/pali) na pola , imajući u vidu da je rađeno sa starim instalacijama i metodama dimovanja. Postojeće natrijumove svetiljke 2 x 150W (300W), zamenjene su LED svetiljkama od 137W. LED svetiljke poseduju dva drajvera čime je omogućeno da se pola svetiljke gasi po potrebi. Dakle sistem koji je zahtevao potrošnju 2 x 9.1kW u režimu od 100% (za obe cevi-oba smera), zamenjen je sistemom ukupne potrošnje 2 x 3.7kW. Imajući u vidu specifičnost tunelske rasvete osmišljen je inoviativni način zamene unutrašnjeg dela svetiljke na klik, uz pomoć opruga, kako se ne bi koristio nikakav alat pri održavanju.

Drugi deo projekta je predstavljao veći i zahtevniji poduhvat u ulaznoj zoni (entrance zone) tunela. Ulazna zona se sastoji iz dva dela, samog ulaza i dela tunela u kom se nivo osvetljenja postepeno smanjuje kako bi se prilagodio potrebama za unutrašnju zonu koja se prostire čitavim tunelom. U postojeća kućišta snage od 400W NaH, bilo je potrebno ugraditi LED svetiljke, pri tome poštujući zapreminska ogrničenja i temperaturni opseg kućišta. Ulaz je osvetljen svetiljkom od 234W. Ukupna potrošnja od 28.4kW je smanjena na 16.5kW. Čime smo u potpuno zadovoljili svetotehničke zahteve.

Ovaj projekat se razlikuje od naših ranijih tunelskih projekata pre svega jer predstavljaju prvi projekat gde je za austrijsko tržište napravljen jedan tip svetiljki za sve zone tunela, u tradicionalnom ASFINAG kućištu, sa LED ispunama. Do sada ta opcija nije bila moguća. Mi smo prvi proizvođači na tržištu koji su svojim primerom pokazali da je moguće u postojećim kućištima ugraditi LED rasvetu koja zadovoljava sve zahteve i karakteristike osvetljenja za tunele. Svetiljka koja je korišćena je INSERT ASF 14 ASY.

Kompleksnost projekta se ogleda i u tome da je, za naše inženjere, ovo bio prvi projekat odrađen prema parametrima cirkularne ekonomije.

Cirkularna ekonomija je novi model proizvodnje i potrošnje koji osigurava održivi rast tokom vremena. Pomoću ovog modela pokrećemo optimizaciju resursa, smanjujemo potrošnju sirovina i uvodimo reciklirane sirovine u ponovnu upotrebu. Primena ovog modela u industriji osvetljenja podrazumeva proizvodnju i upotrebu servisibilnih svetiljki (uz laku montažu), uz korišćenje najefikasnijih svetlosnih modula i optičkih pribora, sa pažljivo projektovanim servisnim rešenjima bez rasipanja resursa. Laka izmenljivost modula svetiljke na licu mesta, u potpunosti odgovara zahtevima cirkularne ekonomije. Ne zamenjuje se kompletna svetiljka, već se vrši servisiranje neophodnih delova. Na taj način dobijamo proizvod čiji je vek trajanja i do dvadeset godina. Minimiziranje otpada je okosnica ovog pristupa.

Kompanija ASFINAG je duže vreme bila u potrazi za saradnikom koji bi mu omogućio da zadrži svoja dugotrajna kućišta a da u isto vreme zameni natrijumove svetiljke LED tehnologijom. Zadatak je bio da se za postojeću dimenziju kućišta osmisli koncept LED rasvete sa brzom montažom, i naravno, zadovoljavajućim svetlotehničkim zahtevima samog tunela. Znajući da žele da zadrže postojeće rešenje, mi smo osmislili koncept LED osvetljenja koji je uspeo prema svim parametrima da zadovolji zahteve investitora.

Projekti tunelskog osvetljenja su složeni sami po sebi jer uključuju pregršt parametara, kako tehničkih tako i bezbednosnih, koji moraju biti ispunjeni. Prilikom rada na ovom projektu zahtev klijenta je podignut na viši nivo jer su svetiljke rađene u potpunosti prema modelu cirkularne ekonomije.

Prednosti primene VISION ASF svetiljke

VISION ASF svetiljka prvenstveno je osmišljena tako da poseduje mogućnost otvaranja čime se postiže mogućnost brzog servisiranja. Njeno kućište ima poklopac na četiri podesiva sigurnosna( brzo otpuštajuća) zatvarača od nerđajućeg čelika u V4A. Sadrži Indikatorsku lampicu vidljivu spolja, što omogućava preciznu lokalizaciju mogućeg kvara bez otvaranja svetiljke. LED moduli, drajveri i hladnjak se nalaze u istom kućištu čime svetiljka postaje pristupačna i čime je rukovanje, montiranje, zamena olakšano bez alata.

Ostvarene prednosti na projektu

Rasveta u tunelima mora biti izuzetno kvalitetna kako bi obezbedila sigurnost tranzita, uštedu energije i efikasno održavanje. Imajući sve ovo u vidu, svetiljke je neophodno reparirati na licu mesta, jer zatvaranje tunela zbog izmena istih je fizički vrlo teško izvodljivo, a ekonomski neisplativo. Naše rešenje LED osvetljenja odgovorilo je na sve zahteve klijenta i ostvarilo sledeće prednosti na projektu: • Zamena postojećih svetiljki koje distribuiraju svetlost kroz reflektor, snage od 400W, novim LED modularnom svetiljkom od 234W, unutar postojećih konvecnionalnih „Koffer“ tunelskih INOX kućišta svetiljki . • Skraćeno vreme servisiranja (kraće od 5 minuta) bez primene alata • Fokusirana distribucija svetlosti kroz PMMA sočiva, svetlost je usmerena tamo gde je potrebno, bez rasipanja. • Značajni pomak u uniformnosti osvetiljenja u tunelu i duži životni vek LED svetiljki ( i do 100.000 h). • Poboljšanje energetske i svetlosne efikasnosti instaliranih svetiljki u tunelu • Ušteda električne energije i smanjenje CO2 emisije.

Koristi za investitora

Vreme i rad na održavanju tuneskog osvetljenja svedeni su na minimum.

Cirkularna ekonomija primenjena na ovim projektima korak je dalje u stvaranju ekološki održivih sistema, gde svetiljke mogu da traju i do 20 godina. Bezbedni, kvalitetno osvetljeni tuneli, koji štede električnu energiju i resurse prilikom servisiranja su ciljevi koji su ovim projektom ostvareni. Prvi put se pojavljuje LED svetiljka koja u potpunosti zamenjuje 400W natrijumovu svetiljku u istom kućištu. Omogućena je veća stabilnost kvaliteta svetlosti i duži životni vek komponenti.

Ovako uspešan projekat samo je produženje saradnje sa ASFINAG-om koju smo najavljivali u našim prethodnim studijama slučaja.

Podeli sa kolegama i prijateljima

Url copied

Kolačići omogućavaju da se sadržaj stranica prilagodi potrebama korisnika, pružajući na taj način unapređenu funkcionalnost i poboljšano korisničko iskustvo. Kolačići se mogu koristiti i za analizu korišćenja internet stranica, kao i u reklamne svrhe. Klikom na "Prihvatam" dajete saglasnost za korišćenje kolačića. Podešavanja kolačića možete promeniti u bilo kom trenutku.

Notification
Subscription successful!