Prosečno vreme čitanja

Osvetljenje u bolnicama – podizanje standarda u komforu – Klinika na Jauzi, studija slučaja

Osvetljenje bolničkih prostora treba da predstavlja optimalnu kombinaciju radnih uslova za medicinsko osoblje, potreba službe održavanja i vizuelnog komfora za pacijente. Klinika na Jauzi je primer kako svaka grupa korisnika može dobiti  maksimum, bez kompromisa, kada je osvetljenje u pitanju

Osnovni zadatak projekta Klinike na Jauzi je bio da se napravi klinika hotelskog tipa, gde će se pacijenti osećati opušteno i prijatno, i gde će ambijent što manje podsećati na bolnički. U isto vreme, bilo je neophodno ispoštovati sve standarde i tehničke zahteve karakteristične za medicinsku ustanovu.

Pristup se nije ograničavao na tehničke karakteristike kao što su nivo osvetljaja i klasifikacija svetiljki koje su pogodne za medicinske ustanove. Posebna pažnja je posvećena  vizuelnom komforu, kao što je izbegavanje direktnog plafonskog osvetljenja u prostorima sa ležećim pacijentima.

Prijatno iznenađenje za naše kolege iz kancelarije u Moskvi bila je izuzetna angažovanost investitora, dva lekara, prilikom izrade projekta. Oni su odvojili vreme da prouče rasvetu svake prostorije pojedinačno i odobravali samo najbolje rešenje, tek kad bi se uverili da je ono optimalno pre svega za pacijente, sa aspekta njihove udobnosti i estetike.

U tehničkim sobama kao što su laboratorije i operacione sale, zadržan je tehnički pristup optimalnog nivoa osvetljaja, reprodukcije boja i odsustva blještanja, u skladu sa visokim tehničkim i higijenskim zahtevima medicinskih ustanova.

Kako su bolnice i klinike velike investicije, koje angažuju brojne stručnjake usko specijalizovane za pojedinu oblast u izradi bolničkih objekata, one se u velikom broju slučajeva posmatraju samo iz perspektive standarda, proračuna i održavanja. Pre i posle ovog projekta, nije nam se dogodilo da imamo ovakvo angažovanje lekara, od kojih smo dosta naučili. Ovakav pristup smo upravo zagovarali u našem katalogu Medical lighting objavljenom 2008-2009, koji je doživeo nekoliko izdanja na više jezika. Naša ideja vodilja, a i trend koji je tada bio tek u naznakama, bila je da se promeni pristup medicinskim ustanovama od mesta gde ljudi idu kad su bolesni, na mesto gde idu da bi im bilo bolje. Ovo se odnosi na sve aspekte opremanja, pa uključuje i osvetljenje. Estetika i subjektivni osećaj prijatnosti u svim prostorijama koje nisu medicinskog karaktera kao što su recepcija, soba, kantina, dnevni boravak, doprinose opštem zdravstvenom stanju samih pacijenata i povećavaju uspešnost procedura.

Projekat je realizovan još 2015. godine. Danas, na osnovu saznanja u nauci i razvoja tehnologije u osvetljenju, svakako bismo zagovarali implementaciju cirkadijalnog osvetljenja, koje prati ciklus i kvalitet dnevnog svetla u zatvorenim prostorijama. Takođe, iz današnje perspektive, mogućnosti upravljanja osvetljenjem su značajno veće i jednostavnije za korišćenje, pa bi i to verovatno bio predmet razgovora sa investitorom i medicinskim osobljem.

Podaci o projektu:

Klinika na Jauzi, Moskva, Rusija
Površina projekta 1.990 m2

Korišćene svetiljke:

MECO CDP https://buck.lighting/sr/proizvod/meko-cdp/
RING https://buck.lighting/sr/proizvod/ring-cdp/
LUNA DO https://buck.lighting/sr/proizvod/luna-do/
ETNA DO https://buck.lighting/sr/proizvod/etna-do/
CLEAN ROOM CDP https://buck.lighting/sr/proizvod/clean-room-cdp/
ARCO https://buck.lighting/sr/proizvod/arco-cdp-2/

Osvetljenje visokoregalnog magacina Hemofarma u Vršcu

Bitan faktor za svaku proizvodnu industriju je njena logistika. Ona prati tempo proizvodnje, obezbeđujući manipulaciju i otpremanje robe u odgovarajućim…

Pročitajte više

Klinički centar Niš – nova bolnička zgrada u regionalnom zdravstvenom centru za 2 miliona stanovnika

Iako završen krajem 2017, značaj projekta Kliničkog centra Niš nikad nije bila vidljiviji. Ovo je kapitalna investicija čija je realizacija…

Pročitajte više

Univerzitetska bolnica u Limeriku, u Irskoj- primena medicinskog osvetljenja

Univerzitetska bolnica u Limeriku je medicinski objekat gde je BUCK udružio snage sa našim irskim distributerom, Dlight-om, kako bismo obezbedili…

Pročitajte više