Studija slučaja

A02 NUK22; Tunel Ehrentalerberg

Tunelsko LED osvetljenje

Podaci o projektu

Naziv

A02 NUK22; Tunel Ehrentalerberg

Mesto

Klagenfurt, Austrija

Namena

Javno osvetljenje, osvetljenje tunela

Godina završetka

2022.

Objekat

Na glavnoj obilaznici oko Klagenfurta u Austriji, u sklopu projekta A2 Nordumfahrung Klagenfurt Teilsanierung NUK22, realizovana je rekonstrukcija tunelskog osvetljenja u tunelima: Ehrentalerberg, Falkenberg, UTF Lendorf, i tunelu Trettnig. Investitor projekta bila je kompanija ASFINAG, dok se u ulozi projektanta našao Lechner&Partner, u saradnji sa BUCK GmbH. Izvođač projekta bila je kompanija SPIE KEM GmbH.

Izazov

Pozicija sva četiri tunela u okviru ovog projekta bila je na glavnoj zaobilaznici oko Klagenfurta. Najduži među njima je Ehrentalerbergtunnel (2x3300m), a takođe i najsloženiji, sa tri saobraćajne trake na ulazu, koje se zatim sužavaju u dve trake. Zbog velike gustine saobraćaja na ovoj deonici puta, nije postojala mogućnost da se tuneli u potpunosti zatvore zbog rekonstrukcije, već su se svi radovi odvijali tokom noći, u periodu između 21 i 05h. Pored noćnog režima rada na rekonstrukciji, ovaj projekat zahtevao je i zamenu ispuna tunelskih svetiljki, sa zadržavanjem postojećih kućišta. Fiksna pozicija svetiljki predstavljala je dodatni izazov, jer nam je ograničila svetlotehnički proračun i suzila izbor optike. Takođe, prilazna saobraćajna traka u smeru ka Beču, koja se priključuje autoputu i obuhvata ulaz tunela, dodatno je otežala unificiranje svetiljki zbog različitih zahteva za sjajnošću. Osim toga, izazov se ogledao i u tome da je bilo neophodno postići optimalnu unifikaciju svetiljki u sva 4 tunela pri različitim visinama njihove montaže.

REŠENJE IZAZOVA

Bez obzira na noćni režim rada, radovi su izvedeni u zadatom roku. Poštujući princip zelene ekonomije napravljena je kombinacija LED ispuna svetiljki koje su zadovoljile sve predviđene zahteve, i prevazišle sve postojeće komplikacije na projektu. Kombinacijom ispuna za rekonstrukciju tunela: INSERT ASF 14 ASY od 234W, INSERT ASF 3 ASY od 88W i INSERT ASF 6 SYM od 170W, postignut je vrhunski kvalitet osvetljenja, uz uštede u materijalu za ožičenje i instalacionim radovima. Instaliranjem preko 1800 LED ispuna na ovom projektu, ostvarena je jako velika ušteda u potrošnji električne energije. U tunelu Ehrentalerberg instalirano je 918 visokoefikasnih LED ispuna, čijom je ugradnjom ukupna instalisana snaga smanjena sa 287kW na 165kW.
Na ovaj način samo u okviru jednog tunela ostvarena je ušteda u električnoj energiji od 43%.

Značajan doprinos ovim rezultatima pružio je INSERT ASF 14 ASY retrofit od 234W , sa izuzetnom snagom i energetskom efikasnošću koja omogućava zamenu natrijumske svetiljke jačine od čak 400W.

Prednosti Primene INSERT ASF Retrofita u Osvetljenju Tunela

INSERT ASF retrofiti predstavljaju deo BUCK-ovog pamentog sistema za rekonstrukciju tunelskog osvetljenja. Njihov obim optičkih rešenja, uključujući asimetrične uskosnopne i simetrične širokosnopne optike, pokriva sve zahteve po pitanju optimalne sjajnosti i ravnomernosti osvetljenja u tunelu. Zahvaljujući precizno prilagođenim optičkim dodacima i visokoefikasnim LED izvorima svetlosti, INSERT ASF retrofiti omogućavaju postizanje svih potrebnih intenziteta i uniformnosti osvetljenja, čime se značajno unapređuje bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Ostvarene prednosti na projektu

Na ovom projektu instalirane su LED ispune INSERT ASF 14 ASY, INSERT ASF 3 ASY i INSERT ASF 6 SYM, veoma jednostavne za korišćenje i montažu, zahvaljujući svojim „klik“ mehanizmima. Kao što možemo videti na primeru osvetljenja Ehrentalerberg tunela, energetska efikasnost ovih svetiljki ostvaruje značajne uštede u električnoj energiji, što ih svrstava u izvrsna ekološka rešenja koja počivaju na principu cirkularne ekonomije. Prelaskom sa konvencionalnog na LED osvetljenje na ovom projektu postignute su i velike uštede u održavanju. Razlog tome je da su u svakom od ovih tunela instalirani LED retrofiti pogodni za korišćenje u zahtevnim i vlažnim ambijentalnim uslovima i deklarisani na životni vek od 100000h. Takođe, prelaskom na bele LED izvore svetlosti u tunelima, dodatno je povećana bezbednost i budnost učesnika u saobraćaju.

Koristi za investitora

Sa kompanijom ASFINAG kao investitorom sarađivali smo na mnogobrojnim projektima poput rekonstrukcije tunela A10 Katschberg, A09 St Pankraz, A10 St. Andra, A22 Grünbrücken Islamische Zentrum, A12 Tunnel IMST, kao i mnogih drugih.

Kao i na prethodnim projektima, i na ovom projektu sama investicija imala je za cilj dugoročnu uštedu u energiji, prelaskom sa tradicionalnih na energetski efikasnije LED izvore. Takođe, prilikom zamene LED ispuna ostvarena je velika finansijska ušteda zbog zadržavanja postojećih kućišta tunelskih svetiljki.
Investirajući u ovaj projekat, kompanija ASFINAG, zajedno sa BUCK-om, i kompanijama Lechner&Partner i SPIE KEM GmbH, napravila je još jedan korak dalje u pozitivnom doprinosu životnoj sredini, stvarajući još jedan od ekološki održivih sistema u oblasti tunelskog osvetljenja.

Podeli sa kolegama i prijateljima

Url copied

Kolačići omogućavaju da se sadržaj stranica prilagodi potrebama korisnika, pružajući na taj način unapređenu funkcionalnost i poboljšano korisničko iskustvo. Kolačići se mogu koristiti i za analizu korišćenja internet stranica, kao i u reklamne svrhe. Klikom na "Prihvatam" dajete saglasnost za korišćenje kolačića. Podešavanja kolačića možete promeniti u bilo kom trenutku.

Notification
Subscription successful!