Prosečno vreme čitanja 4m 8s

Pametni gradovi i uticaj javne rasvete na njihov razvoj

Pametni grad je vizija urbanog razvoja koja integriše višestruke informacione i komunikacione tehnologije (ICT) i Internet inteligentnih uređaja  (IoT), sa ciljem da se optimizuje efikasnost gradskih operacija i usluga, kao i da se poveže sa građanima. Pametni gradovi koriste različite tipove senzora za prikupljanje podataka, koji se potom koriste za efikasno upravljanje sredstvima i resursima.

To podrazumeva podatke prikupljene iz okruženja koji se obrađuju i analiziraju za praćenje i upravljanje saobraćajnim i transportnim sistemima, elektranama, vodovodnim mrežama, upravljanje otpadom, informacionim sistemima, školama, bibliotekama, bolnicama, ali i javnom rasvetom gradova.

Ova tehnologija omogućava gradskim zvaničnicima da sagledavaju i prate gradske infrastrukturne procese. Svrha korišćenja informacionih tehnologija za pametni grad jeste poboljšanje kvaliteta života ljudi, koje se postiže povećanjem efikasnosti gradskih usluga i zadovoljavanjem potreba građana. 

Koristeći senzore integrisane u sisteme praćenja u realnom vremenu, podaci se prikupljaju za obradu i analizu. Prikupljene informacije i znanje ključni su za rešavanje svih uskih grla i optimizaciju pojava u gradskoj sredini. 

Upotrebom odgovarajuće javne rasvete i LED svetiljki koje podržavaju navedene pametne sisteme, postiže se značajno unapređenje funkcionisanja saobraćaja u gradovima, podiže se bezbednost pojedinaca, smanjuju se troškovi i postiže viša energetska efikasnost. 

Uticaj javne rasvete na pametne gradove

Ulično osvetljenje predstavlja važnu komponentu pametnih gradova. BUCK  javna rasveta u svojoj ponudi ima visokokvalitetne sisteme osvetljenja koji, zahvaljujući vrhunskim komponentama, mogu da odgovore na različite zahteve. Sve pomenute instalacije mogu se integrisati u Smart City rešenja, uključujući kontrolu prisutnosti, senzore za dnevnu svetlost i druge sisteme koji olakšavaju i poboljšavaju protok i bezbednost ljudi i vozila.

Pored osnovne funkcije kontrole i regulacije uličnog osvetljenja, pametna rasveta može imati i druge značajne funkcije koje podstiču stvaranje jednog pametnog grada.

#1 Pametno upravljanje osvetljenjem u saobraćaju

Ulične svetiljke mogu biti opremljene kamerama ili senzorima koji omogućavaju detekciju pokreta. Tenologija u pametnim LED svetiljkama omogućava komunikaciju svih delova sistema ulične rasvete. Kada kamera ili senzor sa jedne svetiljke detektuju nekog od učesnika u saobraćaju, ova informacija se saopštava susednoj uličnoj svetiljci, koja odmah reaguje i uključuje ili podiže nivo osvetljenja tako da je neophodna svetlost uvek dostupna.

#2 Javna bezbednost i sigurnost u pametnim gradovima

Pametna rasveta podrazumeva video i zvučni nadzor, kao i detekciju pokreta koji omogućavaju efikasno korišćenje i pružanje sigurnosnih usluga na područijima gde je potrebna posebna obazrivost – parkirališta, garaže, gradske ulice koje zahtevaju pojačanu sigurnost, imovina od javnog značaja i drugo. 

Zahvaljujući ovim komponentama uličnih svetiljki moguće je uživo pratiti situaciju na terenu i pružiti detaljnu analizu svih prikupljenih podataka. Takođe, postoji mogućnost prenosa analitike i upozorenja odgovarajućim institucijama koje u skladu sa primljenim podacima treba da reaguju.

Ova analitika u realnom vremenu podrazumeva:

  • automatsko pokretanje osvetljenja u zavisnosti od događaja “na terenu”
  • ekonomično proširivanje vidnog polja koje obuhvata nadzor
  • identifikaciju registarskih tablica ili lica…

#3 Pametno parkiranje postaje znatno lakše

Javna rasveta pametnih gradova može da prikuplja podatke o dostupnosti parking mesta u realnom vremenu i da te informacije, putem aplikacije, prosledi korisnicima ili pružaocima parking usluga. Ovi podaci olakšavaju traženje parkinga, ali i omogućavaju dinamičko određivanje cena u zavisnosti od stanja u saobraćaju. 

Na ovaj način značajno se poboljšava korišćenje parkinga i pravi se ravnomerna raspodela vozila po parkiralištima. Smanjuje se pređena kilometraža vozila, a samim tim i emisija izduvnih gasova, a može da se optimizuje prihod od parkiranja kroz dinamičko određivanje cena.

Značaj javne rasvete za pametne gradove

Ulično osvetljenje je ključna javna usluga koju pružaju javne vlasti na lokalnom i opštinskom nivou. Kvalitetno osvetljenje je neophodno za bezbednost na putu, ličnu bezbednost, ali i stvaranje urbanog ambijenta. Međutim, u mnogim gradovima instalacije javne rasvete su zastarele i stoga su neefikasne. 

Osobine koje ima visokokvalitetno ulično osvetljenje značajno pobošljavaju same performanse pametnih gradova i kvalitet života građana, a ovo su samo neke od prednosti koje osvetljenje pametnih gradova omogućava: 

  • korišćenjem LED tehnologije značajno se smanjuje potrošnja energije u gradu, kao i troškovi održavanja;
  • poboljšava se usaglašenost osvetljenja sa učesnicima u saobraćaju ;
  • unapređuje se svest o procesima u zajednici u realnom vremenu i olakšava donošenje odluka gradskim službama;
  • koriste se inteligentne inovacije, zasnovane na senzorima, za transport, komunalne usluge, javnu bezbednost i praćenje životne sredine, bez dodavanja fizičke infrastrukture.

LED svetiljke koje proizvodi naša kompanija mogu da budu opremljene i senzorima upada dnevne svetlosti pomoću kojeg same uče i podešavaju nivo osvetljenja u zavisnosti od doba dana. Senzori upada dnevne svetlosti reaguju na promenu prirodnog osvetljenja i daju svetiljkama informacije o količini dnevnog svetla, te sa smanjenjem intenziteta (u sumrak) svetiljka se uključuje samo na 10-20%, postepeno povećavajući intenzitet što je manje prirodnog svetla. 

Mogućnosti programiranja su velike, te u momentima kada je malo saobraćaja na ulicama (npr u periodu od ponoći do 5 ujutru) svetiljke mogu biti programirane na minimum, te ponovo pratiti intenzitet razdanjivanja do potpunog gašenja. Na taj način je i prelazak iz dana u noć i obratno energetski efikasan i prijatniji za učesnike u saobraćaju. 

Primena rasvete u pametnim gradovima širom sveta

Brojni gradovi u Evropi, Aziji i Severnoj Americi već su uspostavili koncept pametnog grada, dok mnogi drugi prave detaljne planove i analize kako bi došli do tog stadijuma razvoja. 

Grad Ajndhoven i ideje za implementaciju pametnih svetiljki

Jedan od njih je i holandski grad Ajndhoven, koji je kao primarni strateški cilj postavio upravo pametno javno osvetljenje. Naime, prema proračunima gradskih zvaničnika tehnologija kao što je povezano ulično osvetljenje u kombinaciji sa drugim pametnim sistemima, senzorima i inteligentnim informacijama, može da pretvori infrastrukturu rasvete u informativni autoput koji će omogućiti brojne druge pogodnosti i usluge za stanovnike.

Na primer, grad se sada može odlučiti za testiranje najnovije tehnologije kada je osvetljenje pametnih gradova u pitanju, koje omogućavaju rasveti da usmerava hitne službe prema incidentima ili osobama kojima je pomoć potrebna. Sa druge strane, pametni senzori u svakoj LED svetiljci mogu se koristiti za prilagođavanje osvetljenja vremenskim uslovima ili obezbeđivanje svetla na zahtev radi poboljšanja bezbednosti stanovnika u toku noći.

Kanzas Siti uveliko koristi pametno ulično osvetljenje

Jedan od gradova koji već koristi sve mogućnosti koje javna rasveta može da ponudi jeste i Kanzas Siti, u američkoj saveznoj državi Kanzas. U ovom gradu ulične svetiljke, sa senzorima povezanih sa Wi-Fi mrežom, pomažu da se napravi mapa grada uživo, koja građanima prikazuje tačnu lokaciju javnog prevoza u gradu, brzinu protoka saobraćaja, kao i dostupna parking mesta.

Povećanje broja stanovnika u gradovima često izaziva probleme u društvenoj i organizacionoj sferi, što otežava upravljanje gradskim strukturama, otežava odvijanje saobraćaja, dovodi do manjka resursa, ugrožava životnu sredinu kao i zdravlje samih stanovnika. 

Osnovni cilj implementacije pametnih sistema rasvete u gradovima jeste pokušaj da se doprinese rešenju navedenih problema. BUCK svojim proizvodima iz serije Vihor i Mistral, namenjenih javnoj rasveti, može u potpunosti da odgovori zahtevima Smart City projekta i stvori dobro osvetljenu, pametnu i sigurnu  sredinu.

CLEANROOM EX PROOF LIGHTING

Prilikom dizajniranja rešenja za osvetljenje čistih soba unutar eksplozivnih (Ex) zona, bezbednost, efikasnost i usklađenost sa strogim standardima su najvažniji.…

Pročitajte više

BUCK lighting – jedan od pionira PoE tehnologije u Evropi

Sa porastom klimatskih i ekoloških problema na globalnom nivou, potreba za pametnim zgradama sve je veća i veća. Koncept pametnih…

Pročitajte više

BUCK lighting – već 30 godina adresa za sve svetlosne potrebe

Priča firme BUCK lighting počinje još davne 1992. godine entuzijastičnom potrebom njenog osnivača, Darka Budeča, da uradi nešto drugačije nakon…

Pročitajte više

Kolačići omogućavaju da se sadržaj stranica prilagodi potrebama korisnika, pružajući na taj način unapređenu funkcionalnost i poboljšano korisničko iskustvo. Kolačići se mogu koristiti i za analizu korišćenja internet stranica, kao i u reklamne svrhe. Klikom na "Prihvatam" dajete saglasnost za korišćenje kolačića. Podešavanja kolačića možete promeniti u bilo kom trenutku.

Notification
Subscription successful!