Prosečno vreme čitanja 4m 8s

Pametni gradovi i uticaj javne rasvete na njihov razvoj

Pametni grad je vizija urbanog razvoja koja integriše višestruke informacione i komunikacione tehnologije (ICT) i Internet inteligentnih uređaja  (IoT), sa ciljem da se optimizuje efikasnost gradskih operacija i usluga, kao i da se poveže sa građanima. Pametni gradovi koriste različite tipove senzora za prikupljanje podataka, koji se potom koriste za efikasno upravljanje sredstvima i resursima.

To podrazumeva podatke prikupljene iz okruženja koji se obrađuju i analiziraju za praćenje i upravljanje saobraćajnim i transportnim sistemima, elektranama, vodovodnim mrežama, upravljanje otpadom, informacionim sistemima, školama, bibliotekama, bolnicama, ali i javnom rasvetom gradova.

Ova tehnologija omogućava gradskim zvaničnicima da sagledavaju i prate gradske infrastrukturne procese. Svrha korišćenja informacionih tehnologija za pametni grad jeste poboljšanje kvaliteta života ljudi, koje se postiže povećanjem efikasnosti gradskih usluga i zadovoljavanjem potreba građana. 

Koristeći senzore integrisane u sisteme praćenja u realnom vremenu, podaci se prikupljaju za obradu i analizu. Prikupljene informacije i znanje ključni su za rešavanje svih uskih grla i optimizaciju pojava u gradskoj sredini. 

Upotrebom odgovarajuće javne rasvete i LED svetiljki koje podržavaju navedene pametne sisteme, postiže se značajno unapređenje funkcionisanja saobraćaja u gradovima, podiže se bezbednost pojedinaca, smanjuju se troškovi i postiže viša energetska efikasnost. 

Uticaj javne rasvete na pametne gradove

Ulično osvetljenje predstavlja važnu komponentu pametnih gradova. BUCK  javna rasveta u svojoj ponudi ima visokokvalitetne sisteme osvetljenja koji, zahvaljujući vrhunskim komponentama, mogu da odgovore na različite zahteve. Sve pomenute instalacije mogu se integrisati u Smart City rešenja, uključujući kontrolu prisutnosti, senzore za dnevnu svetlost i druge sisteme koji olakšavaju i poboljšavaju protok i bezbednost ljudi i vozila.

Pored osnovne funkcije kontrole i regulacije uličnog osvetljenja, pametna rasveta može imati i druge značajne funkcije koje podstiču stvaranje jednog pametnog grada.

#1 Pametno upravljanje osvetljenjem u saobraćaju

Ulične svetiljke mogu biti opremljene kamerama ili senzorima koji omogućavaju detekciju pokreta. Tenologija u pametnim LED svetiljkama omogućava komunikaciju svih delova sistema ulične rasvete. Kada kamera ili senzor sa jedne svetiljke detektuju nekog od učesnika u saobraćaju, ova informacija se saopštava susednoj uličnoj svetiljci, koja odmah reaguje i uključuje ili podiže nivo osvetljenja tako da je neophodna svetlost uvek dostupna.

#2 Javna bezbednost i sigurnost u pametnim gradovima

Pametna rasveta podrazumeva video i zvučni nadzor, kao i detekciju pokreta koji omogućavaju efikasno korišćenje i pružanje sigurnosnih usluga na područijima gde je potrebna posebna obazrivost – parkirališta, garaže, gradske ulice koje zahtevaju pojačanu sigurnost, imovina od javnog značaja i drugo. 

Zahvaljujući ovim komponentama uličnih svetiljki moguće je uživo pratiti situaciju na terenu i pružiti detaljnu analizu svih prikupljenih podataka. Takođe, postoji mogućnost prenosa analitike i upozorenja odgovarajućim institucijama koje u skladu sa primljenim podacima treba da reaguju.

Ova analitika u realnom vremenu podrazumeva:

  • automatsko pokretanje osvetljenja u zavisnosti od događaja “na terenu”
  • ekonomično proširivanje vidnog polja koje obuhvata nadzor
  • identifikaciju registarskih tablica ili lica…

#3 Pametno parkiranje postaje znatno lakše

Javna rasveta pametnih gradova može da prikuplja podatke o dostupnosti parking mesta u realnom vremenu i da te informacije, putem aplikacije, prosledi korisnicima ili pružaocima parking usluga. Ovi podaci olakšavaju traženje parkinga, ali i omogućavaju dinamičko određivanje cena u zavisnosti od stanja u saobraćaju. 

Na ovaj način značajno se poboljšava korišćenje parkinga i pravi se ravnomerna raspodela vozila po parkiralištima. Smanjuje se pređena kilometraža vozila, a samim tim i emisija izduvnih gasova, a može da se optimizuje prihod od parkiranja kroz dinamičko određivanje cena.

Značaj javne rasvete za pametne gradove

Ulično osvetljenje je ključna javna usluga koju pružaju javne vlasti na lokalnom i opštinskom nivou. Kvalitetno osvetljenje je neophodno za bezbednost na putu, ličnu bezbednost, ali i stvaranje urbanog ambijenta. Međutim, u mnogim gradovima instalacije javne rasvete su zastarele i stoga su neefikasne. 

Osobine koje ima visokokvalitetno ulično osvetljenje značajno pobošljavaju same performanse pametnih gradova i kvalitet života građana, a ovo su samo neke od prednosti koje osvetljenje pametnih gradova omogućava: 

  • korišćenjem LED tehnologije značajno se smanjuje potrošnja energije u gradu, kao i troškovi održavanja;
  • poboljšava se usaglašenost osvetljenja sa učesnicima u saobraćaju ;
  • unapređuje se svest o procesima u zajednici u realnom vremenu i olakšava donošenje odluka gradskim službama;
  • koriste se inteligentne inovacije, zasnovane na senzorima, za transport, komunalne usluge, javnu bezbednost i praćenje životne sredine, bez dodavanja fizičke infrastrukture.

LED svetiljke koje proizvodi naša kompanija mogu da budu opremljene i senzorima upada dnevne svetlosti pomoću kojeg same uče i podešavaju nivo osvetljenja u zavisnosti od doba dana. Senzori upada dnevne svetlosti reaguju na promenu prirodnog osvetljenja i daju svetiljkama informacije o količini dnevnog svetla, te sa smanjenjem intenziteta (u sumrak) svetiljka se uključuje samo na 10-20%, postepeno povećavajući intenzitet što je manje prirodnog svetla. 

Mogućnosti programiranja su velike, te u momentima kada je malo saobraćaja na ulicama (npr u periodu od ponoći do 5 ujutru) svetiljke mogu biti programirane na minimum, te ponovo pratiti intenzitet razdanjivanja do potpunog gašenja. Na taj način je i prelazak iz dana u noć i obratno energetski efikasan i prijatniji za učesnike u saobraćaju. 

Primena rasvete u pametnim gradovima širom sveta

Brojni gradovi u Evropi, Aziji i Severnoj Americi već su uspostavili koncept pametnog grada, dok mnogi drugi prave detaljne planove i analize kako bi došli do tog stadijuma razvoja. 

Grad Ajndhoven i ideje za implementaciju pametnih svetiljki

Jedan od njih je i holandski grad Ajndhoven, koji je kao primarni strateški cilj postavio upravo pametno javno osvetljenje. Naime, prema proračunima gradskih zvaničnika tehnologija kao što je povezano ulično osvetljenje u kombinaciji sa drugim pametnim sistemima, senzorima i inteligentnim informacijama, može da pretvori infrastrukturu rasvete u informativni autoput koji će omogućiti brojne druge pogodnosti i usluge za stanovnike.

Na primer, grad se sada može odlučiti za testiranje najnovije tehnologije kada je osvetljenje pametnih gradova u pitanju, koje omogućavaju rasveti da usmerava hitne službe prema incidentima ili osobama kojima je pomoć potrebna. Sa druge strane, pametni senzori u svakoj LED svetiljci mogu se koristiti za prilagođavanje osvetljenja vremenskim uslovima ili obezbeđivanje svetla na zahtev radi poboljšanja bezbednosti stanovnika u toku noći.

Kanzas Siti uveliko koristi pametno ulično osvetljenje

Jedan od gradova koji već koristi sve mogućnosti koje javna rasveta može da ponudi jeste i Kanzas Siti, u američkoj saveznoj državi Kanzas. U ovom gradu ulične svetiljke, sa senzorima povezanih sa Wi-Fi mrežom, pomažu da se napravi mapa grada uživo, koja građanima prikazuje tačnu lokaciju javnog prevoza u gradu, brzinu protoka saobraćaja, kao i dostupna parking mesta.

Povećanje broja stanovnika u gradovima često izaziva probleme u društvenoj i organizacionoj sferi, što otežava upravljanje gradskim strukturama, otežava odvijanje saobraćaja, dovodi do manjka resursa, ugrožava životnu sredinu kao i zdravlje samih stanovnika. 

Osnovni cilj implementacije pametnih sistema rasvete u gradovima jeste pokušaj da se doprinese rešenju navedenih problema. BUCK svojim proizvodima iz serije Vihor i Mistral, namenjenih javnoj rasveti, može u potpunosti da odgovori zahtevima Smart City projekta i stvori dobro osvetljenu, pametnu i sigurnu  sredinu.

Kako izabrati pravo osvetljenje i zaštititi oči od negativnih uticaja

Naše oči su veoma osetljivi organi i u neraskidivoj vezi su sa svetlošću. Čak i oči mikroorganizama, koje ne poseduju…

Pročitajte više

Uticaj temperature osvetljenja i boje enterijera na kancelarijski prostor i zaposlene

U okviru svakog dizajnerskog projekta, osvetljenje igra važnu ulogu, jer se svojim uticajem može direktno odraziti na psihofizičko stanje zaposlenih,…

Pročitajte više

Osvetljenje tunela

Tuneli se svrstavaju među najkompleksnije i najskuplje infrastrukturne objekte. Prednost koju omogućavaju kroz brz i pouzdan transport štedeći vreme i…

Pročitajte više

Kolačići omogućavaju da se sadržaj stranica prilagodi potrebama korisnika, pružajući na taj način unapređenu funkcionalnost i poboljšano korisničko iskustvo. Kolačići se mogu koristiti i za analizu korišćenja internet stranica, kao i u reklamne svrhe. Klikom na "Prihvatam" dajete saglasnost za korišćenje kolačića. Podešavanja kolačića možete promeniti u bilo kom trenutku.

Notification
Subscription successful!